Vliv rozvodu na dítě - naučte se, jak mu pomoci to celé zvládnout!

Adaptace dětí na rozvod rodičů

Nikdy nebyl rozvod ve společnosti snazší než v dnešní době. V minulosti si dokonce i týraná žena nemohla dovolit opustit manžela, znamenalo by to její konec. V současnosti je toto rozhodnutí pro dospělé poměrně jednoduché.

Ale jaké jsou důsledky rozvodu na emoce dětí? Existuje něco takového jako důstojný rozvod rodičů? Jaká rodičovská péče je vhodná s ohledem na duševní zdraví dětí?

V první řadě je důležité, aby celou situaci zpracovali co nejdříve dospělí a mohli tak být oporou svým dětem a zvládnout tak rodičovskou péči v této náročné situaci. Přistoupení k rozvodu by mělo být až konečným rozhodnutím, kterému by měla předcházet snaha o nápravu, možná i s využitím odborné pomoci.

Podívejte se také: Motivace dětí je velmi důležitá. Jak ji udržet při učení?

Rozvod a děti

Každé dítě až bolestně touží po jednotě rodičů. Tyto potřeby dítěte mohou být tak silné, že může mít pokusy rodičů spojit. Nesváry rodičů v dítěti vyvolávají rozpor, cítí tah jednou na jednu a potom na druhou stranu. Tím ztrácí svou vnitřní rovnováhu a roste v něm neklid.

Napětí v rodině prožívají děti velmi citlivě. Dokonce si dovolím tvrdit, že čím je dítě menší, tím intuitivnější, citlivější a intenzivnější vnímá hádky a nesváry svých rodičů.

Ještě před rozvodem je vhodné s dětmi mluvit upřímně, jelikož i bez slov hodně vnímají. Pokud si rodiče myslí, že o nesvárech děti nic nevědí, často se mýlí. Na místě je i odborná pomoc pro děti a možná i rodiče.

Doporučujeme: Manželství bez papíru: Jaké jsou výhody a nevýhody života „na divoko"?

rozvod rodičů Depositphotos

Péče o děti v době rozvodu

Pokud se rodiče ocitnou v situaci, že si přestanou navzájem projevovat náklonnost a hledají útěchu v lásce k dětem, vlastně je tím zraňují. Pokud je dcera postavena do úlohy, že má otcovi nahrazovat náklonnost a lásku, kterou mu žena odepírá, tehdy dítě přestává být dítětem a je nuceno dospět. Když nikde v okolí nenachází dítě pomoc s touto situací, začne se dítě bránit samo. Nedokáže totiž zvládnout toto narušení jeho vnitřní rovnováhy. Negativní dopady náročného rozvodu tak mohou být značně traumatizující.

Strategie zvládání celé situace závisí na povaze dítěte a jeho osobnosti. Dítě extrovert spíše zvolí taktiku boje, žijí jako by ve válce, postaví se na stranu jednoho z rodičů a útočí na toho druhého.

Dítě introvert naopak může mít tendenci uniknout. Může hledat útěchu ve fantazírování a protože vztahy s lidmi nepřinášejí vytoužený pocit bezpečí, začne se uchýlit k předmětům. Ty se mu mohou jevit spolehlivější než lidé. Jistotu nachází např. v počítačových hrách, na internetu a mohou mít nutkavé tendence k závislostem.

Často to, že dítě zažívá konflikty v rodině, se projeví zejména ve škole - ať už je to zřejmé na změnách chování nebo ve zhoršení prospěchu.

Podívejte se také: Prohra patří i do dětského světa: 3 tipy, jak ji pomůžete dětem zvládnout

Jaká je nejdůležitější věc v rodičovské péči o dítě v době rozvodu?

Jaké by mohlo být řešení, při kterém je brán ohled na výchovu dětí, dítě může zůstat dítětem a tak se minimalizuje trauma a dopad rozvodu na dítě? Rozvodová situace není jednoduchá a jediným řešením se jeví, když si rodiče i přes odloučení váží jeden druhého.

jak zvládnout rozvod s dětmi v rodině Depositphotos

Jen opravdu zralý člověk s laskavým srdcem dokáže dát hněv stranou a dovolit svému dítěti, aby milovalo a ctilo si oba rodiče. Jako balzám na dětskou duši působí, když rodič řekne svému dítěti: "Mám radost z toho, že máš rád svého otce/matku a rád ho/ji navštěvuješ. Budu se těšit, až jednoho dne budeš takový jako on/ona." S tímto pocitem probíhá svěření dítěte druhému rodiči klidně a bezproblémově.

Tato slova mají moc léčit zraněné nitro a pozitivně působí na psychické zdraví dětí. V takovém případě se děti vyrovnávají s rozvodem mnohem lépe.

Tip pro vás: Odborník radí: Jak na silnou imunitu? (1. díl)

Jaký je to vlastně důstojný rozvod? 

O důstojném a relativně klidném rozvodu můžeme mluvit tehdy, když si rodiče i přes odloučení umí přijít na jméno a jeden druhého si ctí jako člověka a rodiče jejich společných dětí. Je to zároveň jediné řešení, při kterém dítě může zůstat dítětem, psychické následky se minimalizují. Dítě tak má možnost milovat a ctít si jak matku, tak i otce.

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

Z NÁŠHO YOUTUBE