4 typy temperamentu: Objevte svou osobnost!

K označení osobnosti člověka často používáme termín temperament. Můžete říci - "má krásnou povahu" nebo "má nepříjemný temperament". Váš temperament však tvoří jen část vaší osobnosti.

Temperament je definován jako povaha člověka, která se projevuje tím, jak se chová nebo reaguje na lidi nebo situace. K vašemu temperamentu patří i vaše vrozené chování a osobnostní rysy. Je to váš přirozený sklon a často se projeví ve vašich každodenních interakcích. Váš temperament dokonce určuje způsob, jakým funguje vaše mysl.

Doporučujeme: 5 zázračných návyků pro šťastné ženy!

Druhy temperamentu 

Během let vědci identifikovali čtyři široké temperamenty, do kterých může člověk spadnout. Není to žádná přesná věda a někteří lidé se ztotožňují s více typy temperamentu.

Čtyři typy temperamentu - Hippokratova teorie 

Čtyři typy temperamentu jsou:

 • melancholik, 
 • cholerik, 
 • sangvinik a 
 • flegmatik. 

O většině lidí se říká, že obsahují směs těchto typů osobnosti, protože každá osoba by měla v těle i směs fyzických složek.

Čtyři typy temperamentuDepositphotos

Jak se formuje váš temperament?

Váš temperament je považován za vrozený, ovlivněný hlavně genetikou. Není neobvyklé, že někdo má podobné povahy jako rodič nebo starý rodič. Výzkumy ukazují, že 20 až 60 % vašeho temperamentu určuje genetika.

 • Vnější faktory prostředí, jako jsou negativní a pozitivní zkušenosti z dětství, mohou také formovat temperament.
 • Například člověk, který vyrostl v násilnické rodině, se může stát melancholikem. 

Temperament versus osobnost

Ačkoliv jsou oba pojmy podobné a často se používají zaměnitelně, navzájem se liší. Váš temperament není to samé jako vaše osobnost. Osobnost je široký pojem, který se používá k označení jedinečného souboru chování, vlastností a emocí, které obvykle určují vaše chování. Osobnost si můžete představit jako komplexnější pojem, pod který spadá váš temperament, ale také další osobnostní rysy.

S přibývajícím věkem a prožíváním nových životních zkušeností se s větší pravděpodobností změní i vaše osobnost než váš temperament. Není nic výjimečného, pokud se z introvertního dítěte stane extrovertní dospělý člověk. Ve skutečnosti výzkum zjistil trendy a změny v osobnostních rysů během celého života.

Nepřehlédněte: Jak si v životě vytvářet hojnost? Mohou nám pomoci i léčivé drahé kameny?

Jaké jsou příklady temperamentu? 

Temperamenty odpovídají povaze a osobnosti, které se skládají ze směsi různých tendencí uvnitř člověka, jako jsou obtížnosti, příjemnost nebo tréma. Melancholický a cholerický typ temperamentu lze považovat za náročnější typ, zatímco sangvinický a flegmatický typ se považuje za příjemnější.

Co znamená temperament v psychologii? 

V psychologii dospělých i dětí se uznává, že temperamenty jsou u většiny lidí smíšené. Temperament je však tak mnohostranný pojem, že někteří vědci se domnívají, že ho lze sledovat až do dětství.

Doporučujeme také: Otlaky na nohách: Nevěříš, ale s tímto je vyléčíš velmi rychle!

Jaké jsou typy temperamentu?Depositphotos

Jaké jsou typy temperamentu?

Teorii čtyř primárních temperamentů lze vysledovat stovky let zpět. Poprvé to navrhl Hippokrates ve starověkém Řecku.

Rozložení typů temperamentu v rámci komunity závisí na faktorech, jako je kultura, věk a pohlaví. Mezi čtyři hlavní typy temperamentu patří:

1. Sangvinik 

Lidé, kteří jsou definováni jako sangvinici, jsou obvykle extrovertní a společenští. Jsou to optimisté, kteří vidí sklenici jako napůl plnou namísto napůl prázdnou. Pravděpodobně je najdete uprostřed davu a ne na okraji. Sociální interakce jsou pro ně snadné a mohou být upovídaní a energičtí. Zatímco se zdá, že sangvinici mají pozitivní rysy, tytéž osobnostní rysy, díky kterým jsou zábavní, mohou být negativními.

 • Sangvinici mohou být impulzivní a nerozhodní. 
 • Jejich impulzivita se někdy může projevit hledáním chování, které hledá vzrušení, což může být v extrémních případech nebezpečné.

2. Cholerik 

Charakteristické vlastnosti cholerických lidí jsou dominantní a asertivní. Lidé, kteří patří k tomuto typu temperamentu, jsou cílevědomí a hnáni vpřed svou touhou. Mají dobré výsledky v práci, škole nebo dokonce ve hře a často jsou vybíráni jako vedoucí týmu.

 • Na rozdíl od sangviniků jsou cholerici rozhodní, ale mohou být také netrpěliví a tvrdohlaví. 
 • Mohli by upřednostňovat dosahování stanovených cílů před podporováním kritických sociálních spojení a vztahů.

3. Flegmatik 

Uvolnění je slovo, které vám pravděpodobně okamžitě napadne, když se setkáte s flegmatikem. Jsou to pohodoví lidé, kteří mají tendenci být velmi empatickí při kontaktu s ostatními. Jsou to spolehliví a trpěliví lidé, kteří nacházejí útěchu ve všednosti a rutině.

 • Flegmatici projevují málo emocí, které se mohou během sociálních interakcí jevit jako pasivní nebo necitlivé. 
 • Jejich potřeba vyhýbat se konfliktům za každou cenu může být nevýhodná, což způsobí, že přemeškají příležitosti, když se nedokážou prosadit.

4. Melancholik 

Lidé si často spojují melancholika s nesmělým nebo smutným, ale u lidí s tímto temperamentem je toho mnohem více. Melancholičtí lidé jsou sice zdrženliví, ale také zamyslení a citliví. Mohou být také analytické bytosti, zejména v práci, díky čemuž jsou cenní pro každé pracoviště.

 • Naopak, raději pracují sami a nemusí být nejlepšími týmovými hráči. 
 • Jsou náladoví a úzkostní, když věci nejdou podle jejich představ. 

flegmatikDepositphotos

Jak poznám svůj temperament?

Internet je plný desítek nástrojů pro sebehodnocení, které vám pomohou určit váš temperament. Při používání těchto nástrojů je však nezbytné být opatrný – mnohé z nich nemusí přinést přesné výsledky a lidé si často musí být dostatečně vědomi, aby na otázky v těchto sebehodnotících testech odpovídali upřímně. Faktory, jako je váš emoční stav nebo nálada, mohou zkreslit vaše odpovědi a změnit vaše výsledky.

Může mít někdo dva temperamenty? 

Lidské bytosti jsou rozmanité a složité osobnosti. Žádná osoba se přesně nehodí pod jeden konkrétní typ. Pravděpodobně však budete projevovat chování primárně spojené s jedním stylem – toto by se dalo označit jako váš dominantní temperament.

 • Můžete mít i méně rozšířené chování, které patří k jiným typům temperamentu. 
 • Osoba může například projevovat chování, které se jeví jako náladové, stoické a rezervované, které je charakteristické pro melancholické, ale může být i dominantní a asertivní, což je charakteristické pro cholerické.

Mohou se změnit temperamenty během života? 

Teorie, na kterých jsou založeny styly temperamentu, naznačují, že je to vrozené, obvykle ovlivněné vnějšími faktory, jako jsou zkušenosti z dětství a rodinná historie.

Čtyři temperamenty

Dozvědět se více o svém temperamentním stylu zvyšuje vaše sebevědomí a poskytuje určitý přehled o tom, proč děláte konkrétní rozhodnutí nebo projevujete konkrétní chování. Pokud se nestotožňujete s jedním konkrétním stylem, není to na škodu. Budete mít prospěch z osvojení si pozitivních vlastností projevovaných všemi typy temperamentů.

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

ČO ČÍTAJÚ OSTATNÍ

Z NÁŠHO YOUTUBE